Skip to main content

Sylwestrowy video mapping w Dusznikach-Zdroju

By 25 stycznia, 201525 lutego, 2020event, festiwal, nowe media, video mapping 3d

Historia miasta Duszniki-Zdrój sięga 1324 roku, dlatego ciekawym zadaniem było zaprezentowanie najważniejszych elementów historycznych podczas sylwestrowego pokazu video mappingu 3D.

Inicjatywa wyszła z Ratusza miasta Duszniki-Zdrój, gdzie w trakcie rozmów burmistrz Piotr Lewandowski przedstawił w skrócie pomysł oraz najważniejsze założenia projektu. Posiłkując się briefem wraz z Patrycją Ochałą rozpoczęliśmy pracę od analizy budynku i jego elementów oraz sięgnęliśmy po najstarsze źródła opisujące historie miasta, jakie udało się odszukać. Przygotowaniem modeli 3D zajął się Dawid i odpowiedzialny za kilka kluczowych elementów animacji. Sound design przygotował Mateusz „Musley” Musiał, z którym współpracowaliśmy już wcześniej tego roku przy projekcie interaktywnym BLOCK.
W mappingu ujęliśmy historyczną zabudowę ratusza, motywy handlu, tkactwa i papiernictwa z XVII wieku oraz wizytę młodego Fryderyka Chopina, nawiązując do Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego. Nie zabrakło także dramatycznych dla miasta chwil, takich jak pożar oraz powodzie. Animacja kończy się motywem źródeł zdrojowych i odbudową budynku a zwieńczeniem mappingu były życzenia noworoczne dla mieszkańców miasta oraz wszystkich osób zebranych na rynku.
Przed pokazem o godz. 23 projekcję poprzedził krótki wykład Ryszarda Grzelakowskiego, pasjonata i znawcy historii miasta Duszniki-Zdrój. W kilku słowach przybliżył on zgromadzonym mieszańcom, co mogą zobaczyć w projekcji.

Mapping na ratuszu wyświetlony został trzy razy, a ostatnie sekundy przed północą były dodatkową okazją, aby odpalić sylwestrowe odliczanie.

Sponsorem projekcji był Bank Zachodni WBK | BZ WBK