Skip to main content

Rezydencja, trasa i wizualizacja danych w UK

Połowe maja i większą część czerwca spędziłem na wyspach za sprawką dr Rudnickiego i nagrody Emerging Exellence Award dla projektu Space F!ght.

Projekt został wybrany przez Help Musicians UK i otrzymaliśmy grant, który pozwolił na małą trasę koncertową oraz tygodniową rezydencję w Walii w pełnym składzie przy pełnej lodówce.
Space F!ght powiększył sie na czas trwania rezydencji i koncertów o wokalistkę Annę Edgington (Wellingotn, NZ), trębacza dr Matta Postle (Charlotte,USA) oraz perkusjonistę dr Enrico Bertelli (Londyn,UK) i w takim mniej więcej składzie zaprezentowaliśmy najnowszy materiał na koncertach w Leeds (Lock-in, Verve), Londynie (Lexington), Yorku (Festival of Ideas) i Sheffield (Lescar).

Sonifikacja i wizualizacja danych.
W Yorku na Festival of Ideas, po raz kolejny zaprezentowaliśmy sonifikację danych ozonu połączoną z poprzedzającym koncert krótkim wykładem na temat problemu, jaki stanowi ozon w dolnych częściach atmosfery.
Postanowiłem podejść do tematu wizualizacji danych w nieco inny sposób, tworząc iluzje spękanych ścian, które uzależnione od natężenia ozonu ulegały destrukcji, żeby po chwili ponownie się odbudować. Twarde dane były zaprezentowane w formie trójwymiarowego sześcianu, reprezentującego skalę problemu.
Tym razem w sonifikacji wprowadziliśmy element progów szkodliwości ozonu (od 40ppb ozon szkodzi roślinom i małym zwierzętom, od 50ppb ludziom). Na wizualizacji reprezentowane to było odpowiednim kolorem oraz ikonami.
Tym razem nie skalowaliśmy danych i wartości cząsteczek były prezentowane dokładnie takie, jakie otrzymaliśmy z satelity NASA (serio).

IMG_0804

Kolejny koncert to Manchester Jazz Festiwal .