Przygotowania do Kamp!u – foto update

By Marzec 6, 2013 Grudzień 13th, 2013 dynamiczne, video mapping 3d, wizualizacje, koncert

Dostałem od Patrycji analogowe zdjęcia z przygotowań instalacji video-mappingowiej.

Translate »