Skip to main content

Wystawa zdjęć i video mapping – Światłem odbudowane

By 18 października, 2016dynamiczne, festiwal, nowe media, video mapping 3d

Biała ściana w samym sercu miasta to idealne miejsce na chwilową interwencję artystyczną taką jak video mapping. Podczas Wschodu Kultury w Rzeszowie udało się nam połączyć kilka odrębnych dziedzin sztuki w jednym spójnym projekcie zamykającym festiwal.
Pomysłem było odtworzenie elementów architektury Lwowa i wpisanie jej w krajobraz rzeszowskiego rynku.
Projekt miał na celu przybliżenie postaci fotografika Alexieja Iutina oraz piękna architektury Lwowa ukazanej w sposób bardzo ulotny przez rysunek i projekcję 3D.
Jednym z podejmowanych w twórczości A. Iutina tematów są ginące ślady polskości we Lwowie – budynki, pomniki, a także detale architektoniczne, tabliczki z dawnymi nazwami ulic czy przedwojenne reklamy. To właśnie fotografie architektury Lwowa, będące w projekcie inspiracją do szkiców/rysunków fasad, zostały później przełożone na projekt 3D i ostatecznie video mapping na ścianie budynku w Rzeszowie. Zależało nam, aby niepublikowane w wyniku choroby artysty zdjęcia ujrzały światło dzienne podczas wystawy tymczasowej, prezentowanej w trakcie Wschodu Kultury i były dla nas inspiracją do pracy nad animacją. Fotografie wybrał i dostarczył kurator wystawy fotografik Jacek Szwic, od lat współpracujący z Aleksiejem i aktywnie działający w kręgach fotografii w Przemyślu.

Patrycja Ochała, inspirując się wybranymi fotografiami i motywami Polskości, przygotowała serię wyimaginowanych fasad.
Nasz pokaz w formie 5-minutowej, zapętlonej animacji 3D, przedstawiającej nadbudowywanie się rysunkowych fasad, był uzupełniony o fotografie Aleksieja oraz muzykę skomponowaną przez dr. Radka Rudnickiego.
Dodatkowo wybrane zdjęcia wraz z opisem zostały wydrukowane i umieszczone na dwustronnych podświetlanych planszach ustawionych na pasie zieleni przy parkingu obok Ratusza.
Mapping wyświetlany był przez dwa dni od godziny 21:30 do 24:00 i przyjął formę instalacji, którą napotykali na drodze mieszkańcy Rzeszowa zmierzający na rynek.
W ten sposób architektura Lwowa w ten efemeryczny sposób stała się na moment elementem rzeszowskiego pejzażu miejskiego.

Więcej o projekcie na wideo przygotowanym z eventu oraz podróży do Lwowa z wizytą u Aleksieja Iutina.