Skip to main content

Słowiańskie Bestie ( instalacja interaktywna ) w Ambasadzie Polskiej w Brukseli

By 20 czerwca, 201712 lutego, 2020event, nowe media, sztuka współczesna, video art, vvvv

Nasza interaktywna instalacja Słowiańskie bestie, na co dzień strasząca zwiedzających w rzeszowskiej trasie podziemnej, wyruszyła na kilka dni do Brukseli. Skrzynia z bestiami została zaprezentowana podczas trzeciej edycji „Dni Partnerstwa Wschodniego” w Domu Polski Wschodniej w dniach 8-9 listopada 2016 r.
Na zaproszenie Domu Polskiego w Brukseli pojechaliśmy wraz z dr. Radkiem Rudnickim dopilnować, by bestie nie sprawiły kłopotów w Ambasadzie Polski.
Do hotelu Derby przybyliśmy dzień przed rozpoczęciem wydarzenia. W dawnym budynku ambasady czekała już na nas skrzynia, która po złożeniu i podpięciu niezbędnego oprzyrządowania prezentowała hologramowe bestie.
Specjalnie na tę okazję legendy opowiadające o słowiańskich stworach (Bestiariusz Słowiański) czytane były w języku angielskim przez Cherie Harris.

„Celem organizowanych „III Dni Partnerstwa Wschodniego” jest zainicjowanie szeroko rozpowszechnionej dyskusji na stabilności europejskiej polityki sąsiedztwa ze szczególnym uwzględnieniem jej wymiaru gospodarczego i wyzwań na przyszłość w tym obszarze oraz promowanie współpracy samorządów z krajami objętymi inicjatywą, m.in. poprzez wdrażanie wspólnych projektów i tworzenie nowych inicjatyw w tym zakresie.” więcej… 

Nasza instalacja jest przykładem działań nie tylko intermedialnych, ale również współpracy na płaszczyźnie artystycznej między Polską a Ukrainą, dlatego doskonale wpisywała się w ideę wydarzenia.
Instalacja hologramowa „Słowiańskie bestie” powstała podczas Wschodu Kultury, a szkice bestii przesłane przez laureatów konkursu (
Iryna Artyshkova, Taras Popovych, Макс Попович ) były podstawą do stworzenia ich trójwymiarowych hologramów przez Krzysztofa Sczepańskiego

Podczas 2 dni wydarzenia udało się nam zaciekawić gości kulturą Słowian i nowymi mediami. Bardzo cieszą nas takie inicjatywy i możliwość prezentowania naszych prac.