Interaktywny Mapping 3D na Otwarcie BWA Krosno

Instalacja audiowizualna „Sound of space debris”

“Beksiński nieznany” – projekcja podczas wystawy

Mappping 3d na makiecie z lego – Historyland

Mapping i wystawa fotografii – Światłem odbudowane

Instalacja Interaktywna – Słowiańsie bestie

Video mapping and interactive art – demo reel

FreshAIR Sculpture UK 2015

O3 Video Mapping – Moscow 2014

Zushi Media Art Festival | Mismatch Negativity