Projection mapping na BWA Krosno „Kurator”

Historia miasta w VR „Pocztówki z Lubaczowa”

Instalacja audiowizualna „Sound of space debris”

Mappping 3d na makiecie z lego – Historyland

Mapping na makiecie w Muzeum Biskupów Warmińskich

Mapping pomnika w Rzeszowie

Instalacja Interaktywna – Słowiańsie bestie

#Sonicules – sonifikacja AV @ University of York

Video mapping and interactive art – demo reel

Gold4 -Realtime bitcoin value visualisation