Video Mapping na twarzy – Galeria Bielska BWA

Wizualizacje audio-reaktywne na Art Celebration

Interaktywny Mapping 3D na Otwarcie BWA Krosno

pokaz tańca video mapping

Pokaz tańca z mappingiem – historia firmy Zentiva

„Sound of space debris” na żywo / ePhil

Instalacja audiowizualna „Sound of space debris”

Projekcje na koncercie 3 Dźwięki Komedy

Mappping 3d na makiecie z lego – Historyland

#Sonicules – sonifikacja AV @ University of York

Video mapping and interactive art – demo reel