Skip to main content

Mapping w muzeum biuskupów warmińskich

By 21 września, 20161 lutego, 2020nowe media, sztuka współczesna, video mapping 3d, vvvv

Założeniem mappingu na makiecie było zaprezentowanie historii zamku biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim.

Mapping w muzeum zakładał użycie trzech projektorów, tak aby projekcja była dobrze widoczna z obu stron i uzupełniona o prezentacje archiwalnych szkiców i zdjęć.
Instalacja dla wygody zwiedzających i obsługi muzeum miała dawać możliwość zmiany języka lektora w dowolnym momencie prezentacji.
Pomogliśmy określić techniczne aspekty projektu i zaraz po otrzymaniu scenariusza ruszyliśmy do prac projektowych.
Nasze pierwsze testy wykonaliśmy na modelu papierowym, aby mieć pewność, że projekcje spasują się z finalną bryłą bardzo szczegółowej makiety.
Dobrą praktyką jest praca na bryle podobnej do oświetlanego obiektu, dlatego zbudowanie prostego modelu bardzo pomaga przy tworzeniu złożonych projekcji. Praca z mappingiem na makiecie pomaga ocenić jakość efektów wizualizacji bez względu na skalę.

Makieta powstawała równolegle do wizualizacji, a jej autorem był Jakub Gadomski.

tworzenie makiety
mapping na makiecie
mapping w muzeum


Na miejscu w muzeum szkic projekcji dopasowaliśmy do makiety co do pixela, po czym rozpoczęliśmy prace nad montażem fragmentów video. Podczas tworzenia finalnych efektów jakość animacji była konsultowana z konserwatorem zabytków oraz kustoszami muzeum, którzy mogli ocenić efekt, oglądając już poprawnie oświetloną makietę. Tym sposobem każdy z elementów projekcji został zaprezentowany zgodnie z wiedzą historyczną.

Projekcja video została uzupełniona o muzykę i sound desing, skomponowaną przez dr. Radka Rudnickiego oraz głos lektorski, mowiący o burzliwych dziejach zamku.
Ścieżka audio z głosem lektora może być zmieniona za pomocą tabletu. Tego typu rozwiązanie jest dużą pomocą dla pracowników muzeum podczas częstych wizyt zagranicznych gości.

Finalnie projekcja znajduje się na końcu pierwszego korytarza na dolnym piętrze muzeum i stanowi fragment większej ekspozycji. Mapping w muzeum jest doskonałym sposobem, aby w ciekawy i przystępny sposób przekazać wiedzę i zainteresować zwiedzających historią wyjątkowego miejsca.