Moja praca opiera się na doświadczeniach rzeczywistości mieszanej i sztuce generatywnej. W swojej karierze brałem udział w wielu projektach artystycznych opartych na różnych źródłach danych. Większość prac była wielkoformatowymi projekcjami, wizualizacjami teatralnymi, wizualizacjami na żywo i interaktywnymi instalacjami.
Moja pasja do kodowania i współpracy na scenie sztuki nowych mediów doprowadziła mnie do rynków sztuki cyfrowej i NFT, na których skupiam się obecnie.

Wizytówka (EN) Jakub Hader

Instagram / LinkedIn / Tiktok

I believe the data flow keeps the artwork alive.

My work is based on mixed reality experiences and generative art. Throughout my career, I was involved in many art projects based on various data sources. Most pieces were large-scale projection mappings, theater visuals, live VJ sets, and digital installations.
My passion for code and collaboration in the new media art scene brought me to NFT markets which is my focus for the long-term future.